Elysium

Hvad er Elysium Begravelsesopsparing?

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse. Medlemmer af brancheforeningen Danske Bedemænd tilbyder en godkendt opsparingsordning, som gør det muligt for det enkelte menneske selv at drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse.

Foreningen Elysium drives uden kommercielle interesser.

Hvordan laver jeg en opsparing?

En blanket udfyldes og afleveres efter eget valg hos en bedemandsforretning, der er tilsluttet Elysium Begravelsesopsparing og som er medlem af Brancheforeningen Danske Bedemænd. Tilmeldingsblanketten kan fås hos en bedemandsforretning eller downloades her.

Når den er udfyldt, kan den udskrives og afleveres til bedemanden. Du er også velkommen til at scanne og sende oplysningerne på mail til kontakt@bedemand.dk

 

Hvor meget skal/kan man indbetale?

Medlemskabet er registreret, når 1. indskud har fundet sted. Det skal være på min. 500 kr. Efterfølgende indskud skal være på min. 300 kr. I alt kan der højst indskydes 35.000 kr. Efter 1. indskud tilsendes medlemsbevis.

Har indskuddet indflydelse på øvrig økonomi? Går det ud over min varmehjælp etc. ?

NEJ, opsparing i Elysium sker på en spærret konto og holdes udenfor beregning af personlige tillæg fra kommunen (i henhold til pensionslovgivningen), som f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre offentlige ydelser/tilskud. Der er ikke skattemæssigt fradrag for indskud. I forbindelse med udbetaling indgår beløbet i dødsboet på linje med andre begravelsestilskud.

Elysium er godkendt af SKAT samt Erhvervsministeriet.

Hvordan bruges opsparingen?

I forbindelse med et medlems død, udbetales kontoens indestående, mod relevant dokumentation, til den bedemand, der har forestået medlemmets begravelse/bisættelse. Midlerne kan anvendes til alt relevant i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, herunder bl.a. også kaffebord/bespisning af følge, gravsten og vedligeholdelse af gravsted. Beløbet kan ikke – hverken helt eller delvist – anvendes og udbetales til andre formål.

Kan man opsige medlemskabet?

På grund af skattegodkendelsen om, at opsparingen holdes udenfor formueberegning af offentlige ydelser, kan medlemskabet derfor ikke opsiges. Pengene kan og må kun anvendes til begravelsesomkostninger. Ethvert medlem kan dog til enhver tid frit ophøre med yderligere indbetalinger, og eventuel bonustilskrivning vil fortsætte uændret.

Hvem er informeret om medlemskab?

Medlemmet modtager medlemsbeviset sammen med en kopi. Man er selv ansvarlig for at aflevere kopien til nærmeste pårørende, for at sikre at de pårørende er bekendt med, at opsparingen eksisterer. Danske Bedemænd´s dokument “Min sidste vilje” kan også indeholde oplysninger til de efterladte, og her er det en god idé at skrive ned, hvordan man ønsker sin egen begravelse/bisættelse skal foregå.

Forrentes det opsparede beløb?

Man er ikke garanteret en forrentning, men ved Elysiums årlige regnskabsafslutning (medio marts) fordeles et eventuelt overskud som bonus.

Administrationen af hele opsparingsordningen varetages af Brancheforeningen Danske Bedemænd og administration, portoudgifter, kontorholdsomkostninger m.v. må kun afholdes indenfor det afkast, som opsparingsordningerne kan give. Evt. overskud efter betaling af administrationen, kan helt eller delvist besluttes overført til de enkelte konti, beregnet i forhold til det indskudte beløbs størrelse. Bonus vil blive anført på kontoen og fremgå af fremsendte kontoudtog. Evt. bonus er skattefri og der sker derfor ingen beskatning hos det enkelte medlem.

Er der indbetalt for meget?

Er et indestående større end udgifterne til medlemmets begravelse/bisættelse, overføres det overskydende beløb til en OVERSKUDSKONTO. En gang om året udbetales der et beløb til en forening/organisation med velgørende eller almennyttigt formål, såfremt der på overskudskontoen er mere end kr. 10.000,- (pr. udgangen af 2016 henstod kr. 3.313)

Elysium har på den måde støttet bl.a. Landsforeningen Spædbarnsdød, Forældreforeningen Børn og Unge med Kræft, Danske Veteranhjem, Danske Hospitalsklovne, Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord og Forældreforeningen Vi har mistet et barn, med flere. Elysium ønsker at støtte mindre foreninger, hvor netop også mindre beløb kan gøre en stor forskel.

De fleste er klar over, at en begravelse/bisættelse er forbundet med omkostninger. Også større omkostninger end det offentlige tilskud kan dække. Ligeledes er der mange, der ikke ønsker at belaste deres efterladte med disse omkostninger og de praktiske omstændigheder i forbindelse med dødsfald.

Elysium Begravelsesopsparing er for personer, der ønsker selv at kunne drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse.

Hvad betyder Elysium:

Elysium er navnet på et paradisisk sted for de salige!

Hvis du vil vide mere:

Bestil materiale om “Elysium Begravelsesopsparing”

Ønsker du at høre mere om mulighederne ved en formålsbestemt opsparing gennem Elysium, kan informationsmateriale og indmeldelsesblanket fås hos medlemmer af Danske Bedemænd.

Find din lokale bedemand

Du kan også læse mere om Elysium Begravelsesopsparing på den selvstændige hjemmeside og få svar på alle dine spørgsmål.

Læs mere om Elysium Begravelsesopsparing

66 10 85 90
Vi træffes hele døgnet
- alle dage

Henvend dig til Bullerup Begravelsesforretning for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jer i sorgens stund.

Kontakt John & Lene Yde på tlf. 66 10 85 00 for en aftale. Du kan ringe alle dage i ugen, døgnet rundt.

Din lokale bedemand i:
Kan vi hjælpe dig?

Du er meget velkommen til at skrive en besked til os. Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Kontakt
reCAPTCHA

Find os på facebook

 

Bullerup Begravelsesforretning
v/ Lene og John Yde

Fjordvej 83 • 5330 Munkebo
66 10 85 90yde@bedemandfyn.dk

Korsløkke - Munkebjerg Begravelse
v/ Lene og John Yde

Østerbæksvej 72, st. th. • 5230 Odense M.
66 10 85 00yde@bedemandfyn.dk

Kerteminde Begravelse
v/ Lene og John Yde

Mølleløkken 55 • 5300 Kerteminde
64 67 00 11yde@bedemandfyn.dk

Munkebo Begravelse
v/ Lene og John Yde

Fjordvej 83 • 5330 Munkebo
65 97 51 11yde@bedemandfyn.dk

Vi er medlem af Danske Bedemænd: En sammenslutning af bedemænd, der ser det som deres fornemste opgave at tilbyde en høj professionel standard.